Γενικά - Στόχος του Τμήματος


 
Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ. 746/1964). Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέστη ανεξάρτητο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1970. Η κατάτμηση της Φιλοσοφικής Σχολής σε τρία Τμήματα (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας) έγινε με το Π.Δ. 445/18.10.84.
 
Σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας, ιδρυτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι αφενός να παράσχει επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στους νέους φιλολόγους, να τους εφοδιάσει δηλαδή με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από την μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας έως τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.
 
Η Φιλολογία είναι μια επιστήμη πολυεπίπεδη και ανοιχτή σε πολλές συνδέσεις, από την αποκατάσταση ενός κειμένου μέχρι την πιο διεξοδική ερμηνεία του, εξατομικευμένη σε τόσα μέρη, όσα και τα κείμενα που μελετά, αλλά όμως μεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών. Το υλικό της είναι μια ευρύτατη βάση κειμένων, από τα κλασικά έργα της Αρχαιότητας  στην ελληνική και λατινική γλώσσα, μέχρι τα κλασικίζοντα και μη έργα της βυζαντινής Χριστιανικότητας και, τέλος, μέχρι τα λογοτεχνικά κείμενα της νεωτερικότητας.
 
Το Τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων, αντίστοιχων προς τους τρεις Τομείς του Τμήματος: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και Γλωσσολογίας.
            
Παράλληλα, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχο προς τις τρεις ειδικεύσεις και Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο.
            
Το Τμήμα Φιλολογίας περιλαμβάνει τρεις Τομείς: τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, τον Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, και τον Τομέα Γλωσσολογίας.