Είστε εδώ

Ολοκλήρωση εγγραφής - πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας των πρωτοετών φοιτητών/τριών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 από την Πέμπτη 03/10/2019 έως και την Τετάρτη 16/10/2019

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές & φοιτήτριες οφείλουν να καταθέσουν

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς,

τα  επιπλέον δικαιολογητικά, που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα από 03/10/2019 μέχρι και την 16/10/2019.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Μεταβατικό Κτήριο, 1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα