Είστε εδώ

Διδακτικό - Ερευνητικό (μέλη ΔΕΠ), Προσωπικό του Τμήματος


 

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

  

Τομέας Γλωσσολογίας

 
Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (ΠΑ 407/80).
 
 

Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος

 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας