Είστε εδώ

Εργαστήρια


 

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Γλωσσολογίας
  • Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας