Είστε εδώ

 Συνεργασίες


 • ΒΕΛΓΙΟ
Université de Liège
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ, τηλ. 26510 05122
 

 

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Plovdiv University ‘Paissii Hilendarski’
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198
‘St. Cyril and St. Methodius’ University of Veliko Turnovo
Επίκ. Καθηγητής
Ι.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, τηλ. 26510 05163

 

 • ΓΑΛΛΙΑ
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

Universite PARIS VIII Vincennes-Saint Denis
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ, τηλ. 26510 05183

 
Institut National des Langues et Civilisations Orientales
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, τηλ. 26510 05133

 
Université de Toulouse II-Le Mirail
Λέκτορας
ΑΘ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, τηλ. 26510 05177

 
Université Paris X – Nanterre
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

 
Université Paul Valéry Montpellier III
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

 
Universite de Pau et des Pays de l’ Adour
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ, τηλ. 26510 05183
 

 

 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Universität zu Köln 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ.26510 05198

Freie Universität Berlin
Καθηγητής
ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, τηλ. 26510 05110

 
Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ, τηλ. 26510 05122
 

 

 • ΔΑΝΙΑ
University of Copenhagen 
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΑΝ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, τηλ. 26510 05189
 

 

 

 • ΕΛΒΕΤΙΑ
Université de Genève 
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205
Université de Lausanne 
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

 

 

 • ΙΣΠΑΝΙΑ
Universidad de Cádiz 
Επίκ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ, τηλ. 26510 05181

Universidad de Murcia 
Επίκ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ, τηλ. 26510 05181

 
Universidad de Oviedo 
Επίκ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ, τηλ. 26510 05181

 
Universidad Complutense de Madrid 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198

 
Universidad de Barcelona 
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

 
Universidad del Pais Vasco 
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ, τηλ. 26510 05122

 
Universidad de la Laguna (Tenerife) 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198
 
Universidad de Granada 
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ, τηλ. 26510 05122

 

 

 • ΙΤΑΛΙΑ
Università degli Studi di Catania 
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, τηλ. 26510 05133

Università degli Studi di Bari 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198

 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Καθηγητής
Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, τηλ. 26510 05110

 
Università degli Studi di Padova 
Επίκ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 26510 05205

 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Επικ. Καθηγητής
ΑΠ. ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ, τηλ. 26510 05102
 
Università del Salento 
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, τηλ. 26510 05133

 

 

 • ΚΥΠΡΟΣ
University of Cyprus 
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ, τηλ.26510 05183
 

 

 

 • ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
King’s College University of London 
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΑΝ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, τηλ. 26510 05189
 

 

 

 • ΠΟΛΩΝΙΑ
University of Warsaw 
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΑΝ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, τηλ. 26510 05189
 

 

 

 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
University of Bucharest
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198
 

 

 • ΤΟΥΡΚΙΑ
Istanbul University 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198
Trakya University 
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, τηλ. 26510 05198

 

 

 • ΤΣΕΧΙΑ
Masaryk University in Brno 
Αναπλ. Καθηγητής
ΠΑΝ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, τηλ. 26510 05189