Είστε εδώ

Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Φιλολογίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  T.Θ. 1186
  451 10 Ιωάννινα
Τηλέφωνα Γραμματείας: (26510) - 07179
  (26510) - 07476
  (26510) - 07475
Fax: (26510) - 07022
E-mail: gramphil@uoi.gr

 

H τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται καθημερινά μετά τις 10:00 π.μ.
Η Γραμματεία δέχεται το κοινό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:30-13:30

 

 
 
Γραμματεία Τομέα Κλασικής Φιλολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05228
Fax: -
E-mail: -
 
Γραμματεία Τομέα Μεαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05243
Fax: -
E-mail: -
 
Γραμματεία Τομέα Γλωσσολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05216
Fax: -
E-mail: -