Είστε εδώ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικεiμενο                                           e-mail
Αλεξάκης Αλέξανδρος Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία                 aalexaki@cc.uoi.gr
Καγιαλής Παναγιώτης Καθηγητής Νέα Ελληνική Φιλολογία            kagialis@cc.uoi.gr
Αγγέλου Αθανάσιος Αναπληρωτής  Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία                 angelou@cc.uoi.gr
Βογιατζόγλου Αθηνά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέα Ελληνική Φιλολογία            avogiatz@cc.uoi.gr
Παπαθεοδώρου Ιωάννης Αναπληρωτής  Καθηγητής Νέα Ελληνική Φιλολογία            ypapath@cc.uoi.gr
Καργιώτης Δημήτριος Αναπληρωτής  Καθηγητής Συγκριτική Φιλολογία                kargiots@cc.uoi.gr
Καλτσογιάννη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία                ekaltsog@cc.uoi.gr
Γεωργακόπουλος Δημήτριος Λέκτορας Βυζαντινή Φιλολογία                dgeorgakopoulos08@yahoo.gr